+421 902 974 213

Produkty

Flussmann / Boyser.sk

Flussmann vyrába hygienické čerpadlá, miešadlá, mixéry a iné hygienické zariadenia z antikorových ocelí. Kvôli potrebám našich klientov je firma schopná dodať aj doplnkové výrobky, ako sú nerezové oceľové potrubné tvarovky, doskové výmenníky tepla a pod..

ČERPADLÁ TYPOVEJ RADY FDP

Čerpadlo FDP pozostáva z dvoch lamelových rotorov, ktoré rotujú súčasne vo vnútri čerpadla bez toho, aby ste sa navzájom dotýkali Čerpadlo je vhodné pre spracovanie potravín, mliekarne, nápoje, farmaceutické výrobky a priemyselných jemných chemikálií. Toto čerpadlo je ideálne pre prepravu všetkých druhov tekutín s nízkou, ale aj s vysokou viskozitou.

Medzi hlavné výhody týchto čerpadiel patrí:

 • ľahká údržba
 • možný suchý chod
 • ich čerpacie prvky sú ľahko vymeniteľné
 • majú nízke pulzy
 • nízku hladinu hluku
 • sú vhodné pre takmer všetky média a tekutiny
 • sú samonasávacie

ČERPADLÁ TYPOVEJ RADY FTS

Táto typová rada charakterizuje dvojzávitovkové čerpadlá. Tieto čerpadlá sú vďaka svojmu prevádzkovému režimu a svojej konštrukcii vhodné na nízke strihanie a plynulé zaobchádzanie s citlivými produktmi. Optimálne výsledky čerpania sú zabezpečené pomocou bezdotykových do seba zapadajúcich skrutiek a aj vďaka axiálnemu transportnému pohybu bez zmeny smeru.

Medzi hlavné výhody týchto čerpadiel patrí:

 • majú nízke pulzy
 • veľmi jednoduchá zmena smeru čerpania
 • možné priame pripojenie motora a bez redukcie rýchlosti
 • sú vhodné pre takmer všetky média a tekutiny
 • široký rozsah aplikácií
 • sú samonasávacie

VYPRÁZDŇOVACIE ZARIADENIE NA VYPRÁZDŇOVANIE SUDOV (BARELOV)

Tieto zariadenia sa využívajú na prečerpávanie viskóznych a aj hustých médií v technologických procesoch. Aj napriek tomu, že sa využívajú najmä pri vysokej viskozite, je možné ich použiť aj pri malej viskozite. Sú využívané pri hygienických aplikáciách. Vretenové čerpadlo vytvorí podtlak pod prítlačnou doskou, ktorá silikónovým tesniacim kruhom zotrie všetky častice média zo steny suda. Tento podtlak sa vytvára odčerpaním média. Väčšinu technologických procesov, ktoré majú konštantný prietok zvláda zariadenie bezproblémovo. Celý sud dokáže vyprázdniť len s 1%-tným zostatkom v sude. Ovládanie týchto zariadení je pomocou dotykového displeja, ktorý sa nachádza v antikorovej skrinke.

Pri týchto zariadeniach je tiež možnosť automatizácie pomocou meniča, ktorý sa nachádza vo vnútri.

Zariadenia sa vyrábajú z antikorových ocelí triedy AISI 304 a z AISI 316 sú vyrobené časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s médiom. Maximálny tlak je 10 bar a teplota -10 až 120°C pre Viton.

Pre návrh zariadenia na vyprázdňovanie sudov kontaktujte technické oddelenie firmy Boyser s.r.o. info@boyser.sk .

VÝMENNÍKY TEPLA

Najbežnejšími výmenníkmi tepla sú doskové výmenníky. Využívajú sa napríklad v priemyselných aplikáciách ohrevu alebo chladenia kvapalín médií. Poznáme dva druhy týchto výmenníkov – nerozoberateľné spájkované výmenníky a rozoberateľné doskové výmenníky, ktoré majú pružné tesnenie každej dosky.

Pri spájkovacom doskovom výmenníku tepla sú dosky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Tieto dosky sú spájkované dohromady bez potreby tesnenia a rámov. Kontaktné body, vďaka ktorým sú dosky spájané dohromady, môžu tiež vyvíjať vysoký tlak.

Ďalší typ výmenníkov tepla, spájkované tepelné výmenníky Heat Flow, sú pre čo najlepšiu účinnosť prenosu tepla a odolnosť voči tlaku na všetkých kontaktných miestach spájkované. Veľkým plusom doskových výmenníkov tepla je ich kompaktnosť, ľahkosť a ich odolnosť voči vysokému tlaku až 4,5 MPa.

STOLOVÝ MIXÉR

Na rozpúšťanie pevných/práškových produktov v recirkulovaných kvapalinách sa využíva stolový mixér FB 300. Pre úplne rozpustenie hrudiek, ktoré mohli vzniknúť, je možné využiť ako doplnok in-line mixér. Často sa využíva vo farmaceutickom priemysle, napríklad na miešanie sirupov alebo v potravinárstve pri rozpúšťaní pektínu v glukóze na výrobu marmelád. 

Stolový mixér / FB 300 / Flussmann

PRACOVNÝ PRINCÍP

V stolovom mixéry je sací a venetilačný systém horizontálne. Nasávacia strana a násypka so škrtiacim ventilom sa nachádza v hornej časti. Slúži na pridávanie pevných látok alebo práškov do čerpanej kvapaliny. 

Keď sa ventil násypky otvorí, pevné látky sa vytiahnu z násypky a úplne sa rozpustia, keď prejdú cez plášť čerpadla.

HORIZOTÁLNY MIXÉR

Na rozpúšťanie pevných/práškových produktov v recirkulovaných kvapalinách je možné využiť aj horizontálny mixér FB 100 – FB 200. Mixér predstavuje kompaktnú jednotku, ktorá sa sakladá z odstredivého čerpadla so systémom Venturo na sacej strane a násypky so škrtiacou klapkou. Táto klapka sa nachádza nad systémom Venturi. Tieto systémy sú nastavené horizontálne.

 

Horizontálny mixér / FB 100-200 / Flussmann

PRACOVNÝ PRINCÍP

Systém Venturi a sanie vytvára podtlak v spodnej časti násypky. Na dosiahnutie najlepšieho možného rozpustenia sa odporúča recirkulovať produkt, kým sa nenasaje všetok tuhý/práškový produkt, a následne, keď je tuhý produkt úplne začlenený do tekutého produktu, pokračovať v recirkulácii produktu ešte nejakú dobu. Niekedy je možné použiť in-line mixér.

 

VERTIKÁLNE MIEŠADLÁ FAV

Vertikálne miešadlá typu FAV sa využívajú pri miešaní a rozpúšťaní, keď je potrebné výkonné a vysokorýchlostné miešanie. Stretneme s s nimi v potravinárskom, chemickom či farmaceutickom priemysle.

Vertikálne miešadlo / typ FSEA / Flussmann

PRACOVNÝ PRINCÍP

Otáčaním vrtule prúdi kvapalina na dno a následne na povrch miešaného produktu pozdĺž stien nádrže. Tento efekt je podporovaný, ak je dno nádrže zakrivené. Časti, ktoré sú v kontakte s produktom sú vyrábané z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L. Ložiská sú vyrábané z hliníka.

MIEŠADLÁ SO SPODNÝM VSTUPOM

Miešadlá typu FSEA so spodným vstupom sa využívajú skladovacích alebo procesných nádržiach. Najčastejšie sa s nimi stretneme v potravinárskom priemysle. Tieto miešadlá sa využívajú  na miešanie produktov s nízkou viskozitou ako napríklad víno, mlieko, olej a podobne vo veľkoobjemových nádržiach. Časti, ktoré sú v kontakte s produktom sú vyrábané z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L.

Miešadlo so spodným vstupom / typ FSEA / Flussmann

PRACOVNÝ PRINCÍP

Tieto miešadlá sa inštalujú v naklonenej polohe. Vrtuľa vytvára prúd, ktorý tlačí dno nádrže a následne prietok stúpa na povrch cez stenu proti miešadlu. Efekt je podporovaný, ak je dno zakrivené.

Miešadlo je distribuované centrálne, aby sa zvýšil kruhový prietok. Vďaka tomu je zabezpečená úplná homogenizácia produktu.

PRENOSNÉ ČERPADLÁ FAP

Prenosné čerpadlá typu FAP patria medzi vertikálne miešadlá so svorkou. Využívajú sa najmä vtedy, keď je potrebné silné a vysokorýchlostné miešanie alebo rozpúšťanie. Využíva sa napríklad v kozmetickom, chemickom či farmaceutickom priemysle.

Tieto miešadlá sú pripevnené k stene nádrže pomocou príchytky. Čerpadlá pozostávajú z kĺbu, vďaka ktorému je možné ich nakloniť do požadovanej polohy. 

Prenosné miešadlo / typ FAP / Flussmann

 

PRACOVNÝ PRINCÍP

Otáčaním vrtule prúdi kvapalina na dno nádrže a následne na povrch kvapaliny pozdĺž nádrže. Tento efekt je podporovaný, ak je dno nádrže zakrivené.

MATERIÁL SÚČIASTOK

Časti, ktoré sú v kontakte s produktom sú vyrábané z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L. Ložiská sú vyrábané z hliníka.

VERTIKÁLNY  MIXÉR FVM

Vertikálne mixéry FVM je vhodným na procesy homogenizácie, dispergovania a dezintegrácie pevných látok. Využíva sa napríklad v potravinárstve či v chemickom a farmaceutickom priemysle. Využívajú sa pri práci s produktami, ktoré majú aj vysokú aj nízku viskozitu. Sú taktiež určené na prácu pri atmosférickom tlaku.

Vertikálny mixér / typ FVM / Flussmann

PRACOVNÝ PRINCÍP

Vysoká rýchlosť a nastavené tolerancie medzi rotorom a statorom majú za následok vysoký sací potenciál. Médium sa nasáva zo spodnej časti nádrže a je hnané do stredu hlavy. Médium je nasávané zo spodnej časti hlavy a rotor ho radiálne tlačí.

IN-LINE MIXÉR

In-line mixéry FIM slúžia na čerpanie, dispergovanie, homogenizovanie a emulgovanie produktov vrámci jedného a toho istého zariadenia. V rôznych odvetviach, napríklad chemický a kozmetický, sa tento typ využíva často, nakoľko nemajú dostatok miesta vo vnútri nádrží.

Inline mixér / typ FIM / Flussmann

PRACOVNÝ PRINCÍP

Produkt sa nasáva cez vstup a následne ho rotor tlačí k statoru. Pri prechode cez štrbiny statora je produkt mechanicky strihaný, častice sú strihané rotorom rýchlosťou viac ako 20 m/s. Potom sa prúd hydraulicky „strihá“, pričom stator je cez štrbiny pri stále pri vysokej rýchlosti.

NÁDRŽOVÝ MIXÉR

Nádržové mixéry FBM predstavujú vysoko hygienické riešenie pre dispergovane, emulgovanie, homogenizáciu a dezintegráciu pevných látok. Či už v potravinárskom, farmaceutickom alebo jemnom chemickom priemysle. Dno týchto mixérov je určené pre médiá, ktoré majú vysokú viskozitu. Taktiež je vhodný aj na prácu s kotvovými miešadlami.

Nádržový mixér / typ FBM /Flussmann

MATERIÁLOVÉ PEVEDENIE

Časti, ktoré sú v kontakte s produktom sú vyrábané z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L. Tesnenia sú vyrábané z EPDM.  Mechanické upchávky sú z uhlíka/kremíka/priemyselná guma. (C/Si/EPDM).

Preložiť